За нас 2018-02-25T09:13:29+00:00

ЗА ФИРМАТА:

Алекс  Авто ООД е създадена през 2001 г.
Фирмата обхваща няколко бизнес направления :

 • Ремонт на хиравлични маркучи
 • Стругаро-фрезистки услуги
 • Транспортни услуги със самосвал
 • Изкопни дейности с мини багер
 • Услуги с комбиниран багер
 • Валиране с валяк
 • Вертикални планировки
 • Машинно почистване на открити и закрити площи
 • Пътна помощ до пет тона
 • Почистване и ремонт на МПС
 • Водоноски

Нашите принципи са:

Нашите принципи са:

 • уважение и доверие
 • професионална компетентност и удовлетворение на клиента
 • технологично усъвършенстване
 • разширяване обхвата на услугите и високо качество

Фирмата работи по условията на Търговския закон в РБ, регистрирана с решение №. 6769 / 2001г. на СГС .
– Пътна помощ, регистрирана с лиценз № ПП-0122/ 29.09.2006 от фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
– Притежава лиценз за превоз на товари № 05779